Från Borås, tag avfarten höger mot Nitta/Rångedala
kör ca 1 km tillbaka mot Borås, gamla rv40
Första avfartsvägen höger (Bygatan). Kör ca 50m tag andra höger,
se skylt Westerngaraget.